logo

logo


步行式自走式電動堆高機

上升、下降:電動

移動:手控按鈕,步行式前進後退

 

 

 

 

可訂製白鐵堆高機

 

 

<手機瀏覽請按下以上規格表>